Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
VkA_
Xuất hiện:
16 Tháng hai 2016
Châm ngôn
Guerra!
Giới thiệu về
Equipe de união, respeito e comprometimento. Amigos em uma só batalha.

Desempenhar todos juntos um game agradável.
Trang web
Xếp hạng của Team
VakAlokA Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[ VkA_]VakALokA Người lập Team 19 Tháng hai 2016 16 Tháng chín 2017 - 11:44 pm
[ VkA_]__BuLL__ Team Captain 25 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 8:14 am
[ VkA_]Adojegue Team Captain 26 Tháng năm 2016 Hôm nay, 2:24 am
[ VkA_]_God_VkA_ Team Captain 18 Tháng tám 2017 Hôm qua, 10:07 am
[ VkA_]Galarra_ Team Captain 22 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 7:05 pm
[ VkA_]Rialmo Team Captain 28 Tháng hai 2016 17 Tháng chín 2017 - 12:55 pm
[ VkA_]woldenzg Thành viên 15 Tháng mười một 2016 17 Tháng mười một 2016 - 9:56 pm
[ VkA_]Geferson Thành viên 15 Tháng mười một 2016 13 Tháng năm 2017 - 3:01 am
[ VkA_]dasNeves Thành viên 31 Tháng một 2017 20 Tháng tám 2017 - 6:35 pm
[ VkA_]theWAGAMES Thành viên 10 Tháng mười hai 2016 28 Tháng sáu 2017 - 4:24 pm
[ VkA_]Andsao Thành viên 13 Tháng mười hai 2016 20 Tháng mười hai 2016 - 2:37 pm
[ VkA_]bullzinho Thành viên 23 Tháng mười một 2016 13 Tháng bảy 2017 - 10:23 am
[ VkA_]CR4SH_ Thành viên 17 Tháng mười một 2016 3 Tháng sáu 2017 - 12:19 am
[ VkA_]Tyasan Thành viên 17 Tháng một 2017 3 Tháng hai 2017 - 2:52 am
[ VkA_]lucasgyn87 Thành viên 13 Tháng mười hai 2016 25 Tháng một 2017 - 7:21 pm
[ VkA_]Isenharts Thành viên 14 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 5:18 pm
[ VkA_]Kaisel Thành viên 10 Tháng mười 2016 18 Tháng mười hai 2016 - 12:38 pm
[ VkA_]avrorenan Thành viên 7 Tháng một 2017 16 Tháng bảy 2017 - 3:06 am
[ VkA_]DuSheriff Thành viên 18 Tháng ba 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[ VkA_]_JaD Thành viên 15 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 1:49 am
[ VkA_]The_Lovely_Noob Thành viên 16 Tháng mười hai 2016 5 Tháng một 2017 - 8:40 pm
[ VkA_]Guendalf Thành viên 6 Tháng một 2017 15 Tháng chín 2017 - 11:52 pm
[ VkA_]kashima Thành viên 6 Tháng mười một 2016 26 Tháng một 2017 - 10:35 pm
[ VkA_]Beck_de_Maconha Thành viên 2 Tháng mười hai 2016 26 Tháng mười hai 2016 - 3:21 pm
[ VkA_]GuiAKATurtle Thành viên 16 Tháng mười một 2016 24 Tháng tám 2017 - 12:09 am
[ VkA_]Cachetta Thành viên 22 Tháng mười một 2016 25 Tháng mười một 2016 - 2:13 am
[ VkA_]BlackImperator Thành viên 1 Tháng tám 2017 16 Tháng chín 2017 - 3:27 am
[ VkA_]WOGINSKI Thành viên 27 Tháng mười một 2016 27 Tháng mười một 2016 - 10:24 am
[ VkA_]EagleEye_ Thành viên 3 Tháng một 2017 4 Tháng bảy 2017 - 3:02 am
[ VkA_]FredAleixo Thành viên 25 Tháng một 2017 29 Tháng ba 2017 - 6:28 am
[ VkA_]MrShark Thành viên 6 Tháng một 2017 8 Tháng ba 2017 - 11:22 am
[ VkA_]CryBaby_ Thành viên 21 Tháng mười hai 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[ VkA_]RICKTOTTI Thành viên 6 Tháng một 2017 22 Tháng năm 2017 - 5:50 pm
[ VkA_]kayo_tibimga Thành viên 23 Tháng mười hai 2016 27 Tháng hai 2017 - 11:35 pm
[ VkA_]CloudAtlas Thành viên 14 Tháng sáu 2017 11 Tháng chín 2017 - 12:30 am
[ VkA_]wkevinw Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 6 Tháng một 2017 - 10:22 pm
[ VkA_]KingConquista Thành viên 27 Tháng mười hai 2016 16 Tháng chín 2017 - 7:56 am
[ VkA_]rgp__ Thành viên 17 Tháng mười hai 2016 7 Tháng năm 2017 - 3:09 am
[ VkA_]userdiegooli Thành viên 23 Tháng mười hai 2016 6 Tháng ba 2017 - 1:27 am
[ VkA_]Hassan27 Thành viên 30 Tháng năm 2017 Hôm nay, 1:48 am
[ VkA_]Tlomoloko Thành viên 12 Tháng mười hai 2016 17 Tháng chín 2017 - 6:57 pm
[ VkA_]Nyanmaru Thành viên 9 Tháng mười hai 2016 28 Tháng năm 2017 - 1:15 am
[ VkA_]shadylp95 Thành viên 3 Tháng mười hai 2016 4 Tháng mười hai 2016 - 4:05 am
[ VkA_]YuukiKun Thành viên 9 Tháng mười hai 2016 17 Tháng sáu 2017 - 4:10 am
[ VkA_]DMHorus Thành viên 16 Tháng mười hai 2016 18 Tháng hai 2017 - 6:30 pm
[ VkA_]JUJP Thành viên 7 Tháng mười hai 2016 7 Tháng tư 2017 - 6:59 am
[ VkA_]KingIguana Thành viên 16 Tháng mười hai 2016 14 Tháng hai 2017 - 2:17 am
[ VkA_]SrdoAge Thành viên 16 Tháng một 2017 27 Tháng hai 2017 - 4:50 pm
[ VkA_]JUNIOR_33 Thành viên 2 Tháng tư 2016 Hôm qua, 4:01 pm
[ VkA_]_BarT_xD Thành viên 23 Tháng năm 2017 12 Tháng chín 2017 - 1:39 am
[ VkA_]Ak4li Thành viên 9 Tháng năm 2016 27 Tháng bảy 2017 - 2:09 pm
[ VkA_]keNoB Thành viên 17 Tháng năm 2016 29 Tháng bảy 2017 - 10:21 pm
[ VkA_]_DimiTriFat_ Thành viên 5 Tháng tư 2017 19 Tháng chín 2017 - 7:33 pm
[ VkA_]Urien Thành viên 25 Tháng ba 2017 22 Tháng tư 2017 - 12:47 pm
[ VkA_]doko123 Thành viên 18 Tháng sáu 2016 6 Tháng năm 2017 - 3:28 pm
[ VkA_]b0rg35 Thành viên 16 Tháng năm 2016 1 Tháng sáu 2017 - 3:07 pm
[ VkA_]buguelito Thành viên 18 Tháng năm 2016 3 Tháng năm 2017 - 6:43 pm
[ VkA_]Bento_Andre Thành viên 18 Tháng năm 2016 15 Tháng chín 2017 - 5:51 am
[ VkA_]VoxerBr Thành viên 14 Tháng tám 2017 22 Tháng chín 2017 - 11:28 pm
[ VkA_]WCD_DON Thành viên 21 Tháng năm 2016 26 Tháng ba 2017 - 9:24 am
[ VkA_]NightStalker_ Thành viên 1 Tháng tư 2017 Hôm nay, 8:27 am
[ VkA_]mathiasmbi9 Thành viên 18 Tháng tư 2016 6 Tháng tám 2017 - 1:00 am
[ VkA_]Black_____ Thành viên 24 Tháng năm 2016 7 Tháng năm 2017 - 8:51 pm
[ VkA_]Pisetta Thành viên 19 Tháng mười một 2016 15 Tháng bảy 2017 - 10:48 pm
[ VkA_]Hasgard_BR Thành viên 13 Tháng ba 2017 14 Tháng năm 2017 - 6:43 am
[ VkA_]Alquimista29 Thành viên 5 Tháng tám 2017 22 Tháng chín 2017 - 10:57 pm
[ VkA_]LeanDroo_Luzzz Thành viên 13 Tháng mười hai 2016 10 Tháng tư 2017 - 9:02 pm
[ VkA_]__Alohha Thành viên 4 Tháng tư 2017 26 Tháng tám 2017 - 4:22 am
[ VkA_]avenger____ Thành viên 29 Tháng tư 2016 16 Tháng năm 2017 - 5:20 am
[ VkA_]Michaeldk Thành viên 27 Tháng năm 2016 20 Tháng chín 2017 - 11:01 pm
[ VkA_]PerdopqGOSTO Thành viên 26 Tháng năm 2016 14 Tháng chín 2017 - 11:15 pm
[ VkA_]GuiBRasiL Thành viên 7 Tháng một 2017 Hôm qua, 3:54 pm
[ VkA_]naiasalu Thành viên 15 Tháng mười một 2016 8 Tháng năm 2017 - 12:16 pm
[ VkA_]D0wn_ Thành viên 22 Tháng tám 2016 4 Tháng hai 2017 - 1:32 am
[ VkA_]crhumaire Thành viên 10 Tháng mười hai 2016 7 Tháng một 2017 - 10:43 pm
[ VkA_]Lord_dark_ Thành viên 15 Tháng mười hai 2016 28 Tháng bảy 2017 - 4:03 am
[ VkA_]Lukeskywalk Thành viên 5 Tháng chín 2016 Hôm nay, 8:50 am
[ VkA_]jooaohenriqe Thành viên 18 Tháng mười một 2016 21 Tháng chín 2017 - 1:02 am
[ VkA_]takamine Thành viên 4 Tháng ba 2017 Hôm nay, 1:54 am
[ VkA_]HenriqueMNT Thành viên 12 Tháng tư 2017 Hôm nay, 8:28 am
[ VkA_]andizini Thành viên 9 Tháng chín 2016 12 Tháng chín 2017 - 10:59 pm
[ VkA_]_Rivaldo Thành viên 18 Tháng năm 2017 18 Tháng năm 2017 - 1:06 am
[ VkA_]catslucks Thành viên 26 Tháng năm 2016 1 Tháng ba 2017 - 3:04 pm
[ VkA_]Chagas Thành viên 26 Tháng ba 2017 Hôm nay, 3:42 am
[ VkA_]PerfectNOB Thành viên 7 Tháng một 2017 Hôm nay, 2:04 am
[ VkA_]joaoepg Thành viên 4 Tháng sáu 2016 30 Tháng bảy 2017 - 2:12 am
[ VkA_]__MaNcHa__ Thành viên 23 Tháng ba 2017 19 Tháng chín 2017 - 1:43 pm
[ VkA_]teteutchula Thành viên 16 Tháng mười một 2016 2 Tháng sáu 2017 - 1:50 am
[ VkA_]Thafer Thành viên 11 Tháng tám 2016 10 Tháng hai 2017 - 2:32 pm
[ VkA_]kendryu Thành viên 11 Tháng bảy 2016 20 Tháng năm 2017 - 7:46 pm
[ VkA_]Bloodborne Thành viên 6 Tháng tư 2017 9 Tháng tám 2017 - 3:02 pm
[ VkA_]san_eduardo Thành viên 12 Tháng tám 2017 20 Tháng tám 2017 - 6:19 am
[ VkA_]FazOuHoo Thành viên 30 Tháng mười hai 2016 30 Tháng tám 2017 - 9:07 pm
[ VkA_]G8dfrey Thành viên 7 Tháng chín 2017 Hôm qua, 6:19 pm
[ VkA_]_Retalhador_ Thành viên 3 Tháng năm 2017 28 Tháng sáu 2017 - 5:42 am
[ VkA_]Clu Thành viên 22 Tháng năm 2017 11 Tháng chín 2017 - 12:12 am
[ VkA_]lorecs Thành viên 12 Tháng tám 2017 Hôm nay, 6:07 am
[ VkA_]OcabritoFazMeh Thành viên 14 Tháng sáu 2017 22 Tháng tám 2017 - 3:28 pm
[ VkA_]BOLSONARO__2018 Thành viên 20 Tháng tám 2017 Hôm nay, 6:41 am
[ VkA_]Super2k Thành viên 21 Tháng năm 2017 16 Tháng tám 2017 - 2:49 pm
[ VkA_]FazMuuuh Thành viên 9 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 3:59 am
[ VkA_]rafinhakiko Thành viên 2 Tháng sáu 2017 12 Tháng sáu 2017 - 9:22 pm
[ VkA_]Drigo Thành viên 3 Tháng năm 2017 8 Tháng năm 2017 - 10:07 pm
[ VkA_]_TrevisaN_ Thành viên 2 Tháng năm 2017 Hôm qua, 2:12 am
[ VkA_]sens_br Thành viên 7 Tháng chín 2017 22 Tháng chín 2017 - 6:02 am
[ VkA_]Valium_ Thành viên 4 Tháng năm 2017 1 Tháng tám 2017 - 4:33 am
[ VkA_]Frostwhisper Thành viên 14 Tháng chín 2017 Hôm nay, 6:26 am
[ VkA_]SoSweets Thành viên 22 Tháng tư 2017 24 Tháng bảy 2017 - 11:31 pm
[ VkA_]Joelson Thành viên 23 Tháng tư 2017 Hôm qua, 11:27 pm
[ VkA_]SantiagoPerfect Thành viên 29 Tháng tư 2017 29 Tháng tư 2017 - 9:57 pm
[ VkA_]Gustavo84 Thành viên 24 Tháng tư 2017 22 Tháng chín 2017 - 5:31 am
[ VkA_]cattatau Thành viên 25 Tháng tư 2017 16 Tháng tám 2017 - 10:54 pm
[ VkA_]Squad_ Thành viên 17 Tháng tám 2017 18 Tháng chín 2017 - 9:31 pm
[ VkA_]_EvilGin_ Thành viên 22 Tháng tám 2017 12 Tháng chín 2017 - 9:36 pm
[ VkA_]chibatapreta__ Thành viên 13 Tháng sáu 2017 15 Tháng chín 2017 - 2:29 am
[ VkA_]Plus_Suda Thành viên 19 Tháng chín 2017 Hôm nay, 4:21 am
[ VkA_]LLego_Papaa Thành viên 7 Tháng tám 2017 Online ngay!
[ VkA_]R0Y4LS Thành viên 24 Tháng tám 2017 12 Tháng chín 2017 - 6:27 pm
[ VkA_]Defeat____ Thành viên 19 Tháng chín 2017 Hôm nay, 7:33 am
[ VkA_]Arteezy Thành viên 17 Tháng tám 2017 20 Tháng tám 2017 - 9:38 pm
[ VkA_]Lukas___ Thành viên 23 Tháng tám 2017 7 Tháng chín 2017 - 7:56 pm
[ VkA_]kunkkaairan Thành viên 7 Tháng chín 2017 Đã online đượcNew Player Lobby
[ VkA_]MchCi4b4t4ri Thành viên 16 Tháng chín 2017 Hôm nay, 2:46 am
[ VkA_]LuizaSonin Thành viên 21 Tháng chín 2017 Hôm nay, 2:11 am
[ VkA_]The_progamer Thành viên 12 Tháng tám 2017 Hôm nay, 7:24 am
[ VkA_]TrueHipster Thành viên 15 Tháng tám 2017 Hôm nay, 4:25 am
[ VkA_]Nobodyzim Thành viên 28 Tháng bảy 2017 14 Tháng chín 2017 - 2:24 am
[ VkA_]_ChAviTo Thành viên 13 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 5:45 am
[ VkA_]Hodor_is_Back Thành viên 14 Tháng sáu 2017 20 Tháng tám 2017 - 12:24 am
[ VkA_]Alien_war Thành viên 22 Tháng tám 2017 20 Tháng chín 2017 - 6:56 am
[ VkA_]Fatal_Pulse Thành viên 12 Tháng tám 2017 Hôm nay, 11:10 am
[ VkA_]KoHeiFuS Thành viên 2 Tháng tám 2017 22 Tháng tám 2017 - 1:45 am
[ VkA_]EduDuty Thành viên 4 Tháng bảy 2017 16 Tháng bảy 2017 - 4:30 am
[ VkA_]PedePanu Thành viên 11 Tháng tám 2017 15 Tháng chín 2017 - 5:00 am
[ VkA_]Garry777 Thành viên 17 Tháng bảy 2017 27 Tháng bảy 2017 - 4:43 am
[ VkA_]Playboys_ Thành viên Hôm qua, 6:12 am Hôm nay, 3:32 am
[ VkA_]milla_nesa Thành viên 14 Tháng sáu 2017 18 Tháng sáu 2017 - 8:21 pm
[ VkA_]henriquespl1 Thành viên 1 Tháng hai 2017 9 Tháng hai 2017 - 2:16 pm
[ VkA_]__Alison__ Thành viên 17 Tháng một 2017 27 Tháng năm 2017 - 6:45 am
[ VkA_]DioGoL86 Thành viên 13 Tháng ba 2017 Hôm qua, 11:17 pm
[ VkA_]MadeInMexico Thành viên 21 Tháng một 2017 1 Tháng ba 2017 - 3:11 am
[ VkA_]AnDrew_99 Thành viên 19 Tháng tư 2017 7 Tháng chín 2017 - 5:29 pm
[ VkA_]Jamaica_Roots Thành viên 22 Tháng bảy 2017 22 Tháng chín 2017 - 7:01 pm
[ VkA_]Adoantoni_ Thành viên 28 Tháng một 2017 5 Tháng bảy 2017 - 10:13 pm
[ VkA_]lordmafia5 Thành viên 15 Tháng hai 2017 23 Tháng hai 2017 - 1:11 am
[ VkA_]vitovisk Thành viên 6 Tháng hai 2017 14 Tháng chín 2017 - 10:25 pm
[ VkA_]JorgeBF Thành viên 13 Tháng một 2017 25 Tháng năm 2017 - 2:09 pm
[ VkA_]tramontinaloko Thành viên 16 Tháng một 2017 21 Tháng hai 2017 - 12:54 pm
[ VkA_]kakashisanbr Thành viên 16 Tháng một 2017 30 Tháng sáu 2017 - 6:39 am
[ VkA_]Chumbao__ Thành viên 13 Tháng sáu 2017 22 Tháng chín 2017 - 6:11 pm
[ VkA_]BRUN000W Thành viên 5 Tháng một 2017 22 Tháng một 2017 - 8:09 pm
[ VkA_]UrameshiYusuke Thành viên 7 Tháng một 2017 23 Tháng tư 2017 - 12:20 am
[ VkA_]Brudock Thành viên 9 Tháng một 2017 15 Tháng một 2017 - 10:11 pm
[ VkA_]kimzera Thành viên 9 Tháng một 2017 13 Tháng một 2017 - 2:06 am
[ VkA_]500mA Thành viên 6 Tháng một 2017 43 phút trước
[ VkA_]Barinade Thành viên 7 Tháng một 2017 23 Tháng hai 2017 - 3:03 am
[ VkA_]BR_Fatal Thành viên 1 Tháng ba 2017 3 Tháng năm 2017 - 10:58 pm
[ VkA_]MeuPrincipe Thành viên 19 Tháng năm 2017 20 Tháng chín 2017 - 3:23 am
[ VkA_]JB_Killing Thành viên 22 Tháng hai 2017 20 Tháng năm 2017 - 8:18 pm
[ VkA_]S4RG3R Thành viên 19 Tháng chín 2017 Đã online đượcNew Player Lobby
[ VkA_]Mclaren_378 Thành viên 9 Tháng tám 2017 17 Tháng chín 2017 - 2:22 am
[ VkA_]Edu_Samurai Thành viên 21 Tháng ba 2017 8 Tháng chín 2017 - 2:09 am
[ VkA_]VitorPeclat Thành viên 20 Tháng ba 2017 17 Tháng ba 2017 - 9:33 pm
[ VkA_]jrdarkness Thành viên 24 Tháng ba 2017 1 Tháng chín 2017 - 11:03 pm
[ VkA_]___HuLk___ Thành viên 23 Tháng ba 2017 11 Tháng chín 2017 - 3:29 am
[ VkA_]MrGuibson Thành viên 23 Tháng ba 2017 Hôm qua, 4:12 am
[ VkA_]trrx Thành viên 6 Tháng năm 2017 26 Tháng tám 2017 - 8:09 pm
[ VkA_]sakura99 Thành viên 26 Tháng bảy 2017 10 Tháng tám 2017 - 2:50 am
[ VkA_]Morteli Thành viên 6 Tháng tư 2017 Hôm qua, 1:10 am
[ VkA_]SoSweet Thành viên 28 Tháng ba 2017 24 Tháng bảy 2017 - 11:29 pm
[ VkA_]Coconut_br Thành viên 11 Tháng ba 2017 3 Tháng sáu 2017 - 5:12 am
[ VkA_]50Guilherme Thành viên 26 Tháng ba 2017 20 Tháng chín 2017 - 7:24 am
[ VkA_]warlockchile99 Thành viên 12 Tháng tám 2017 Hôm nay, 1:17 am
[ VkA_]Colors3000 Thành viên 30 Tháng tám 2017 22 Tháng chín 2017 - 9:43 am
[ VkA_]Limao__ Thành viên 20 Tháng tám 2017 Hôm qua, 4:00 pm
[ VkA_]AbacaxiSupremo Thành viên 12 Tháng tám 2017 16 Tháng chín 2017 - 1:01 am
[ VkA_]RobimMIPT Thành viên 30 Tháng tư 2017 Hôm nay, 3:44 am
[ VkA_]Hodorzinho_ Thành viên 5 Tháng tư 2017 6 Tháng chín 2017 - 3:45 am
[ VkA_]Wan12 Thành viên 11 Tháng ba 2017 12 Tháng ba 2017 - 10:51 pm
[ VkA_]Benjaz Thành viên 4 Tháng năm 2017 10 Tháng năm 2017 - 5:20 pm
[ VkA_]Inocente__ Thành viên 20 Tháng chín 2017 Hôm qua, 3:47 pm
[ VkA_]MaxCavalera Thành viên 10 Tháng năm 2016 20 Tháng chín 2017 - 8:56 pm
[ VkA_]TheChaosCreator Thành viên 13 Tháng ba 2016 16 Tháng chín 2017 - 4:05 am
[ VkA_]silviatpj Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 22 Tháng chín 2017 - 2:55 pm
[ VkA_]OrlandoS_b Thành viên 11 Tháng tám 2017 9 Tháng chín 2017 - 3:20 pm
[ VkA_]SAMSUNG___ Thành viên 28 Tháng ba 2017 Hôm qua, 2:29 am
[ VkA_]Tetim Thành viên 13 Tháng tư 2017 Hôm nay, 11:03 am
[ VkA_]Honest_Temer Thành viên 21 Tháng tám 2017 22 Tháng chín 2017 - 3:53 pm
[ VkA_]EndrivE Thành viên 2 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 11:27 pm
[ VkA_]Josba Thành viên 3 Tháng năm 2016 9 Tháng chín 2017 - 12:22 am
[ VkA_]JhonMal Thành viên 9 Tháng năm 2017 3 Tháng sáu 2017 - 1:42 am
[ VkA_]beowoof Thành viên 26 Tháng mười hai 2016 24 Tháng năm 2017 - 9:32 pm
[ VkA_]lirinho Thành viên 17 Tháng ba 2017 Hôm nay, 5:58 am
[ VkA_]Budundio Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 12 Tháng bảy 2017 - 4:14 pm
[ VkA_]the_novice Thành viên 13 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 12:11 am
[ VkA_]_Shafth_ Thành viên 6 Tháng tư 2016 Hôm nay, 3:10 am
[ VkA_]God_VkA_Brother Thành viên 16 Tháng hai 2016 Hôm qua, 10:02 am
[ VkA_]JessePinkman___ Thành viên 19 Tháng chín 2017 Online ngay!
[ VkA_]ccv_angus Thành viên 16 Tháng chín 2016 26 Tháng tư 2017 - 2:46 pm
[ VkA_]Isenhart Thành viên 14 Tháng ba 2016 18 Tháng chín 2016 - 3:06 am
[ VkA_]CrOvIx_ Thành viên 17 Tháng ba 2017 11 Tháng tư 2017 - 12:41 am
[ VkA_]OGalo Thành viên 5 Tháng năm 2016 26 Tháng năm 2017 - 7:29 am
[ VkA_]IamPdrzin Thành viên 3 Tháng năm 2016 10 Tháng ba 2017 - 4:12 am
[ VkA_]bielnick Thành viên 5 Tháng một 2017 5 Tháng một 2017 - 7:23 pm
[ VkA_]the_swordfish Thành viên 8 Tháng tư 2017 Hôm qua, 6:51 am
[ VkA_]StealthTT Thành viên 10 Tháng mười 2016 13 Tháng một 2017 - 11:12 am
[ VkA_]Leticia77 Thành viên 24 Tháng một 2017 17 Tháng chín 2017 - 11:09 pm
[ VkA_]Butekim Thành viên 14 Tháng năm 2016 29 Tháng một 2017 - 11:34 pm
[ VkA_]kgbresgat Thành viên 24 Tháng hai 2017 Hôm nay, 2:13 am
[ VkA_]TiMe_1_F1Re Thành viên 14 Tháng hai 2017 8 Tháng chín 2017 - 3:11 pm
[ VkA_]_VG_Tim_CN Thành viên 6 Tháng hai 2017 6 Tháng ba 2017 - 12:08 am
[ VkA_]__tiago_ Thành viên 25 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 3:03 am
[ VkA_]_Rhadamantys_ Thành viên 27 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 10:02 pm
[ VkA_]SanPaes Thành viên 8 Tháng sáu 2016 Hôm qua, 6:34 pm
[ VkA_]HoyaLL Thành viên 7 Tháng sáu 2017 17 Tháng tám 2017 - 7:37 pm
[ VkA_]_BurN__ Thành viên 28 Tháng năm 2017 17 Tháng chín 2017 - 1:20 am
[ VkA_]__Galo Thành viên 5 Tháng năm 2016 13 Tháng tư 2017 - 2:42 pm
[ VkA_]Sdanrrushen Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 21 Tháng tư 2017 - 11:44 pm
[ VkA_]Calma_Pr0feta Thành viên 6 Tháng tư 2016 22 Tháng chín 2017 - 2:25 am
[ VkA_]JuanBaldez Thành viên 14 Tháng ba 2016 25 Tháng sáu 2017 - 3:11 am
[ VkA_]_IzzE_ Thành viên 29 Tháng hai 2016 20 Tháng tám 2017 - 10:02 pm
[ VkA_]_MiMoSa Thành viên 4 Tháng tư 2017 19 Tháng tám 2017 - 3:47 am
[ VkA_]Aladic_Yrog Thành viên 21 Tháng năm 2016 15 Tháng chín 2017 - 11:49 pm
[ VkA_]Ksalad_AT_ Thành viên 16 Tháng một 2017 5 Tháng hai 2017 - 1:56 am
[ VkA_]ZeeH Thành viên 22 Tháng hai 2016 22 Tháng chín 2017 - 12:51 am
[ VkA_]W4ffl3BosS_ Thành viên 20 Tháng ba 2016 18 Tháng hai 2017 - 10:38 pm
[ VkA_]Madmax_fsa Thành viên 6 Tháng ba 2016 21 Tháng chín 2017 - 5:28 am
[ VkA_]jalter Thành viên 25 Tháng một 2017 30 Tháng một 2017 - 1:50 am
[ VkA_]NhoNhO_ Thành viên 9 Tháng tư 2017 23 Tháng bảy 2017 - 12:42 am
[ VkA_]Rockabilly Thành viên 30 Tháng một 2017 19 Tháng chín 2017 - 7:35 pm
[ VkA_]mon3yforfr33 Thành viên 20 Tháng ba 2016 22 Tháng chín 2017 - 12:10 am
[ VkA_]vesh Thành viên 4 Tháng mười hai 2016 30 Tháng tám 2017 - 8:45 pm
[ VkA_]MrSpiriT Thành viên 24 Tháng tám 2017 Hôm nay, 12:44 am
[ VkA_]_JonnyQuesT_ Thành viên 17 Tháng tám 2017 Hôm qua, 5:53 pm
[ VkA_]HollyOPK Thành viên 9 Tháng một 2017 12 Tháng một 2017 - 2:56 am
[ VkA_]Rabugento Thành viên 27 Tháng hai 2016 13 Tháng mười 2016 - 10:30 pm
[ VkA_]lalaheke Thành viên 20 Tháng tám 2017 22 Tháng chín 2017 - 4:32 am
[ VkA_]Iamfudencio Thành viên 9 Tháng năm 2016 13 Tháng tám 2017 - 6:46 pm
[ VkA_]Porunga_ Thành viên 19 Tháng chín 2017 Hôm qua, 9:33 pm
[ VkA_]shoguinho Thành viên 7 Tháng năm 2017 Hôm qua, 1:01 am
[ VkA_]Imhotep Thành viên 11 Tháng ba 2017 Hôm nay, 5:48 am
[ VkA_]Aurelios Thành viên 29 Tháng tư 2017 19 Tháng tám 2017 - 2:07 am
[ VkA_]DraftL Thành viên 6 Tháng chín 2016 13 Tháng sáu 2017 - 1:25 pm
[ VkA_]Aprendiz_Noob Thành viên 2 Tháng tư 2016 Hôm nay, 12:00 am
[ VkA_]_Papangu Thành viên 22 Tháng mười hai 2016 6 Tháng một 2017 - 11:05 pm
[ VkA_]WiTCH_KiNG Thành viên 3 Tháng mười hai 2016 14 Tháng ba 2017 - 2:11 pm
[ VkA_]mrn Thành viên 15 Tháng mười một 2016 2 Tháng hai 2017 - 11:40 pm
[ VkA_]Faell Thành viên 12 Tháng bảy 2017 20 Tháng chín 2017 - 8:41 pm
[ VkA_]kane_ Thành viên 5 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 4:40 pm
[ VkA_]797_Erica_FS Thành viên 8 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 2:17 am
[ VkA_]espejo1 Thành viên 15 Tháng bảy 2017 21 Tháng chín 2017 - 6:48 pm
[ VkA_]Omega_Sl4y3r1 Thành viên 26 Tháng một 2017 14 Tháng tư 2017 - 6:19 am
[ VkA_]GladiadorZeus Thành viên 21 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 3:30 am
[ VkA_]genghis_khan1 Thành viên 9 Tháng năm 2017 17 Tháng năm 2017 - 2:10 am
[ VkA_]GLEDSON_BR Thành viên 28 Tháng tám 2016 Hôm nay, 5:20 am
[ VkA_]CapnCrunch_ Thành viên 30 Tháng tám 2017 26 Tháng tám 2017 - 5:58 am
[ VkA_]LittleVictor Thành viên 14 Tháng chín 2017 Hôm nay, 2:14 am
[ VkA_]WesleyxDzZ Thành viên 27 Tháng mười 2016 Hôm qua, 5:15 pm
[ VkA_]_SaNgar_ Thành viên 6 Tháng một 2017 12 Tháng ba 2017 - 6:15 pm
[ VkA_]GeNeRaL_BR Thành viên 15 Tháng sáu 2017 22 Tháng chín 2017 - 8:58 pm
[ VkA_]BreideIstorme Thành viên 23 Tháng sáu 2017 15 Tháng tám 2017 - 5:48 am
[ VkA_]_Miliciano_ Thành viên 3 Tháng ba 2016 31 Tháng mười hai 2016 - 10:24 pm
[ VkA_]IAM_DRUL Thành viên 15 Tháng năm 2017 Hôm nay, 5:16 am
[ VkA_]Nahin Thành viên 13 Tháng một 2017 27 Tháng một 2017 - 11:23 pm
[ VkA_]nescalzete Thành viên 21 Tháng mười một 2016 8 Tháng bảy 2017 - 5:56 am
[ VkA_]_cinzas Thành viên 29 Tháng mười một 2016 3 Tháng tám 2017 - 7:08 pm
[ VkA_]barizinho Thành viên 20 Tháng bảy 2017 30 Tháng tám 2017 - 1:34 pm
[ VkA_]Maicossuel Thành viên 5 Tháng ba 2016 Hôm nay, 3:27 am
[ VkA_]Cuiabano Thành viên 21 Tháng hai 2016 12 Tháng hai 2017 - 9:34 pm
[ VkA_]Eristov Thành viên 10 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 9:18 pm
[ VkA_]samurairox Thành viên 13 Tháng sáu 2017 1 Tháng tám 2017 - 6:34 pm
[ VkA_]Yagami__ Thành viên 13 Tháng mười hai 2016 26 Tháng bảy 2017 - 3:24 am
[ VkA_]Lucasmatheus Thành viên 25 Tháng hai 2016 8 Tháng tư 2017 - 11:49 pm
[ VkA_]MunitorKen Thành viên 21 Tháng mười hai 2016 23 Tháng tám 2017 - 8:46 pm
[ VkA_]Adoantoni Thành viên 27 Tháng một 2017 7 Tháng ba 2017 - 5:46 pm
[ VkA_]FATALJUNIOR Thành viên 24 Tháng ba 2016 18 Tháng tám 2017 - 3:02 am
[ VkA_]SamMalone Thành viên 25 Tháng hai 2016 13 Tháng mười hai 2016 - 7:03 pm
[ VkA_]luisbr Thành viên 17 Tháng chín 2017 Hôm nay, 4:44 am
[ VkA_]CDA_TUBARAO Thành viên 22 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 12:49 am
[ VkA_]cafifi Thành viên 31 Tháng năm 2016 22 Tháng chín 2017 - 2:06 pm
[ VkA_]FRIAL2015 Thành viên 14 Tháng ba 2016 7 Tháng tám 2017 - 9:10 pm
[ VkA_]APC16ASD Thành viên 13 Tháng năm 2016 21 Tháng chín 2017 - 11:46 pm
[ VkA_]Valentino48 Thành viên 3 Tháng ba 2016 Hôm qua, 7:30 pm
[ VkA_]Anubis_brav Thành viên 26 Tháng tư 2016 10 Tháng sáu 2017 - 5:13 am
[ VkA_]Samurai_Rox Thành viên 22 Tháng hai 2017 15 Tháng bảy 2017 - 2:05 am
[ VkA_]Chawn Thành viên 25 Tháng hai 2016 23 Tháng bảy 2017 - 8:00 pm
[ VkA_]LeTigre Thành viên 25 Tháng hai 2016 12 Tháng năm 2017 - 7:28 pm
[ VkA_]BenderRodrigues Thành viên 21 Tháng tám 2017 Hôm qua, 8:43 am
[ VkA_]skidfire Thành viên 30 Tháng mười một 2016 12 Tháng chín 2017 - 1:18 am
[ VkA_]Geromel Thành viên 25 Tháng hai 2016 15 Tháng chín 2016 - 11:06 pm
[ VkA_]evandro10 Thành viên 5 Tháng ba 2016 Hôm nay, 3:21 am
[ VkA_]EagleWarrior42 Thành viên 8 Tháng tư 2016 6 Tháng chín 2017 - 4:08 pm
[ VkA_]_MoskitiM Thành viên 22 Tháng ba 2016 Hôm nay, 10:21 am
[ VkA_]Hodor_Hodor Thành viên 3 Tháng tư 2017 Hôm nay, 12:53 am
[ VkA_]Marola_22 Thành viên 3 Tháng hai 2017 15 Tháng chín 2017 - 1:49 pm
[ VkA_]Daniel_fin Thành viên 5 Tháng năm 2016 Hôm qua, 6:12 pm
[ VkA_]jamave Thành viên 7 Tháng tư 2017 Hôm nay, 5:08 am
[ VkA_]Olorin_smurf_21 Thành viên 12 Tháng năm 2016 24 Tháng mười 2016 - 1:03 am
[ VkA_]NATHAN_C Thành viên 28 Tháng ba 2016 2 Tháng tám 2017 - 4:10 pm
[ VkA_]TonyJa Thành viên 23 Tháng ba 2016 21 Tháng mười 2016 - 10:37 am
[ VkA_]Celitc_Caboclo_ Thành viên 11 Tháng tư 2016 4 Tháng mười một 2016 - 7:16 pm
[ VkA_]jmvaldoleiros Thành viên 5 Tháng ba 2016 14 Tháng tư 2017 - 5:04 am
[ VkA_]MagiaBranca Thành viên 3 Tháng ba 2016 1 Tháng mười hai 2016 - 6:33 pm
[ VkA_]BarbosaB Thành viên 13 Tháng ba 2016 15 Tháng một 2017 - 12:17 am
[ VkA_]SuPer_MiX Thành viên 16 Tháng ba 2017 Hôm qua, 8:50 pm
[ VkA_]Adson02 Thành viên 4 Tháng ba 2016 29 Tháng tư 2017 - 2:11 am
[ VkA_]spazzyn Thành viên 24 Tháng hai 2016 20 Tháng ba 2017 - 2:50 am
[ VkA_]Player_BrZ Thành viên 5 Tháng tư 2016 Hôm qua, 5:32 pm
[ VkA_]enki12 Thành viên 26 Tháng hai 2016 Hôm nay, 5:30 am
[ VkA_]Override__ Thành viên 5 Tháng ba 2016 9 Tháng bảy 2017 - 10:30 pm
[ VkA_]LittleFinger86 Thành viên 26 Tháng tư 2016 Hôm qua, 6:17 pm
[ VkA_]White_Black_ Thành viên 6 Tháng tư 2016 7 Tháng bảy 2017 - 5:45 pm
[ VkA_]Clotilde Thành viên 4 Tháng sáu 2017 10 Tháng chín 2017 - 2:45 am
[ VkA_]God_VkA Thành viên 2 Tháng tư 2016 5 Tháng sáu 2017 - 5:02 pm
[ VkA_]_LiNee Thành viên 1 Tháng hai 2017 21 Tháng chín 2017 - 6:07 pm
[ VkA_]picsk Thành viên 10 Tháng chín 2017 14 Tháng chín 2017 - 5:41 pm
[ VkA_]paulovmcm Thành viên 31 Tháng một 2017 4 Tháng chín 2017 - 1:57 pm
[ VkA_]___BlackHawk___ Thành viên 29 Tháng tư 2017 17 Tháng chín 2017 - 8:08 pm
[ VkA_]JoZeHgS Thành viên 26 Tháng tư 2016 22 Tháng chín 2017 - 6:12 am
[ VkA_]bjj_rage Thành viên 10 Tháng mười hai 2016 19 Tháng chín 2017 - 8:20 pm
[ VkA_]Power_Guidao Thành viên 1 Tháng năm 2017 30 Tháng tám 2017 - 11:31 pm
[ VkA_]OffTheWallGaran Thành viên 30 Tháng mười một 2016 22 Tháng chín 2017 - 2:17 pm
[ VkA_]RavE_ Thành viên 25 Tháng ba 2016 16 Tháng mười một 2016 - 10:02 pm
[ VkA_]O_JoRnaLeIRo Thành viên 3 Tháng năm 2016 3 Tháng bảy 2017 - 1:02 am
[ VkA_]Pabllo_Vittar Thành viên 24 Tháng ba 2017 Hôm nay, 4:44 am
[ VkA_]2014lol2014 Thành viên 20 Tháng ba 2016 19 Tháng hai 2017 - 10:08 pm
[ VkA_]julimybaby Thành viên 26 Tháng mười một 2016 16 Tháng chín 2017 - 2:06 pm
[ VkA_]abbapoa Thành viên 28 Tháng ba 2016 12 Tháng mười một 2016 - 3:37 am
[ VkA_]Fpavoni Thành viên 19 Tháng tư 2016 18 Tháng chín 2017 - 12:47 am
[ VkA_]KaneKi_ Thành viên 15 Tháng bảy 2017 31 Tháng tám 2017 - 11:57 pm
[ VkA_]pedrohames Thành viên 23 Tháng tư 2017 Hôm qua, 9:59 pm
[ VkA_]meg4v Thành viên 19 Tháng tám 2017 21 Tháng chín 2017 - 12:03 am
[ VkA_]_Predador_ Thành viên 20 Tháng hai 2017 Hôm qua, 4:34 pm
[ VkA_]JUNNOSEMEDO2 Thành viên 13 Tháng ba 2016 15 Tháng tám 2017 - 6:17 pm
[ VkA_]GOD666 Thành viên 22 Tháng hai 2016 7 Tháng một 2017 - 1:20 am
[ VkA_]3phs Thành viên 26 Tháng hai 2016 Hôm nay, 4:31 am
[ VkA_]Lukaz30 Thành viên 30 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 8:11 pm
[ VkA_]filipemagno Thành viên 3 Tháng tư 2016 Hôm nay, 6:34 am
[ VkA_]detrechi Thành viên 22 Tháng mười hai 2016 19 Tháng chín 2017 - 12:27 am
[ VkA_]Youarethebeast_ Thành viên 13 Tháng bảy 2017 12 Tháng chín 2017 - 3:33 am
[ VkA_]yerdw3 Thành viên 21 Tháng tư 2016 1 Tháng bảy 2017 - 3:27 am
[ VkA_]MenorZim Thành viên 6 Tháng sáu 2016 26 Tháng mười hai 2016 - 11:56 pm
[ VkA_]Galdino17 Thành viên 25 Tháng hai 2016 11 Tháng sáu 2017 - 9:26 pm
[ VkA_]pullodogato Thành viên 21 Tháng mười hai 2016 23 Tháng tám 2017 - 1:59 am
[ VkA_]Favelado Thành viên 15 Tháng tư 2017 24 Tháng tư 2017 - 3:21 am
[ VkA_]7_bg Thành viên 8 Tháng tư 2017 Hôm nay, 4:01 am
[ VkA_]Nobodys_En3my Thành viên 20 Tháng ba 2016 16 Tháng mười hai 2016 - 10:05 pm
[ VkA_]DARXAN Thành viên 12 Tháng tám 2017 Hôm qua, 11:18 pm
[ VkA_]NubinhoXd Thành viên 9 Tháng sáu 2017 8 Tháng chín 2017 - 9:47 pm
[ VkA_]agostini022 Thành viên 19 Tháng tư 2016 27 Tháng hai 2017 - 9:59 pm
[ VkA_]ICardosoI Thành viên 21 Tháng năm 2016 5 Tháng mười một 2016 - 5:08 pm
[ VkA_]kdvirgulino Thành viên 25 Tháng hai 2016 6 Tháng mười một 2016 - 11:53 pm
[ VkA_]XRASECX Thành viên 20 Tháng hai 2017 19 Tháng chín 2017 - 3:51 am
[ VkA_]kilshon Thành viên 7 Tháng tám 2017 Hôm nay, 12:05 am
[ VkA_]MPlayer Thành viên 14 Tháng năm 2016 Hôm nay, 1:06 am